Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa nhỏ thường xuyên đợt 1 năm 2019

(12/04/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3 822620   ; Fax: 0255 3 822 620.

2. Tên gói thầu: Sửa chữa nhỏ thường xuyên đợt 1 năm 2019.

B. Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa nhỏ thường xuyên đợt 1 năm 2019.

Chỉ định thầu rút gọn

28.703.000,

28.703.000,

Công ty TNHH MTV Khánh Linh       

Quyết định số 23/QĐ-CCDTQN ngày    12/4/2019 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Quảng Ngãi

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2019

 Các tin đã đưa ngày: