Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp đồ vest cho công chức, người lao động năm 2019

(12/04/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: (0256) 3 826441 ; Fax: (0256) 3 827526

2. Tên gói thầu: Cung cấp đồ vest cho công chức, người lao động năm 2019

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

T

T

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp đồ vest cho công chức, người lao động năm 2019

Chỉ định thầu

468.987.000

468.987.000

Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước

Số: 139/QĐ-CDTNB ngày 10/4/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

Thời gian nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng và hoàn thiện, ký kết hợp đồng: từ ngày 11/4/2019 đến ngày 15/4/2019.Các tin đã đưa ngày: