Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời chào hàng Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 đến các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước và Tây Ninh

(12/03/2019)

1. Tên gói thầu: Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 đến các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước và Tây Ninh.

-  Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 1.348.386.000đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 đến các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước và Tây Ninh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 19 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo xong trước ngày 15/4/2019

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dự toán Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 đến các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước và Tây Ninh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, lựa chọn nhà thầu trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 14 giờ 00 phút ngày 15/3/2019 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 22/3/2019.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Địa chỉ: 37/1 đường Hoàng Hoa Thám, P. Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 13.484.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu, bốn trăm tám mươi tư nghìn đồng). Hình thức đảm bảo bằng thư bảo lãnh hoặc tiền mặt.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 22/3/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 22/3/2019.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Các tin đã đưa ngày: