Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Vận chuyển 757,278 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ II năm học 2018-2019

(12/03/2019)

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

- Địa chỉ: Số 07 Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210. 3952 262/ 3991.956     Fax: 0210. 3991 755

2. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

 

STT

Nội dung vận chuyển

Hình thức

lựa chọn

Tổng cước phí vận chuyển

(VNĐ)

Đơn vị được lựa chọn

Quyết định

phê duyệt

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

 

 

Vận chuyển 757,278 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ II năm học 2018-2019

Chỉ định

trực tiếp

340.380.000

Công ty TNHH Thuận Nam

Quyết định phê duyệt số 30/QĐ-CDTVP ngày 12/3/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Đến hết ngày 23/3/2019

 Các tin đã đưa ngày: