Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1600 tấn gạo

(13/03/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 677 Nguyễn Đức Cảnh, P. Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203 3 862 109

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.600 tấn gạo nhập kho tại Chi cục Dự trữ nhà nước Quảng Ninh, cụ thể:

B. Nội dung chính:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (tạm tính)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1600 tấn gạo nhập kho tại Chi cục Dự trữ nhà nước Quảng Ninh

198.400.000 đồng

NSNN

Chào hàng cạnh tranh (quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

12/02/2019

Hợp đồng trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

               

2. Yêu cầu báo giá:

- Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: Từ 10h00 ngày 13/3/2019 đến trước 10h00 ngày 18/3/2019 (miễn phí)

- Địa chỉ phát hành: Số 677 Nguyễn Đức Cảnh, P. Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả,

T. Quảng Ninh

 - Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ (báo giá): 10h00 ngày 13/3/2019

 Các tin đã đưa ngày: