Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu kê lót 23 lô gạo phục vụ nhập 3.400 tấn gạo năm 2019

(13/03/2019)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ kê lót 23 lô gạo phục vụ nhập 3.400 tấn gạo năm 2019 ;

- Giá gói thầu: 30.600.000 đồng;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Ngày 13 tháng 3 năm 2019;

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2018.

 Các tin đã đưa ngày: