Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm tra, phân tích chất lượng 8.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2019

(13/03/2019)

1. Khái quát về gói thầu:

 - Tên gói thầu: Kiểm tra, phân tích chất lượng 8.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2019.

  - Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

 - Nguồn vốn: Phí nhập gạo - nguồn kinh phí hoạt động quản lý quỹ DTQG năm 2019.

  2. Số lượng gạo, địa điểm, các chỉ tiêu cần kiểm tra, phân tích chất lượng:

  2.1. Số lượng gạo cần kiểm tra, phân tích: 8.500 tấn.

  2.2. Địa điểm cần kiểm tra, phân tích:

          + Kho Tuyên Quang - Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang (địa chỉ: Thôn Sông Lô 8, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang: 6.500 tấn)

          + Kho Phú Thịnh - Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái (địa chỉ: Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái: 2.000 tấn).

2.3. Các chỉ tiêu cần kiểm tra, phân tích: Theo tiêu chuẩn sau:

 - Lấy mẫu trên phương tiện tại cửa kho của các Chi cục Dự trữ Nhà nước.

         - Kiểm tra, phân tích chất lượng gạo nhập kho bằng phương pháp thu hóa 100% tại các Chi cục.

- Màu sắc: Đặc trưng cho từng giống, loại gạo không biến màu.

- Mùi vị: không có mùi, vị lạ.

- Tạp chất: Không có tạp chất lạ.

- Đánh bóng: sạch cám.

- Mức xát: kỹ.

- Tỷ lệ tấm: không lớn hơn 15%.

- Tỷ lệ hạt vàng: không lớn hơn 0,5%.

- Tỷ lệ hạt bạc phấn: không lớn hơn 0,5%.

 

- Độ ẩm: không lớn hơn 14%.

- Tỷ lệ hạt bị hư hỏng: không lớn hơn 1,5%.

- Thóc lẫn: không lớn hơn 25 hạt/kg.

- Tỷ lệ tạp chất không lớn hơn 0,2%.

- Tỷ lệ hạt đỏ, hạt sọc đỏ, xay xát dối: không lớn hơn 5%.

- Tỷ lệ hạt non: không lớn hơn 0,3%.

- Tỷ lệ hạt nếp: không lớn hơn 2%.

- Sinh vật hại: Gạo nhập kho không bị men mốc, không có côn trùng sống nhìn thấy bằng mắt thường.

Gạo trắng 15% tấm, loại hạt dài, sản xuất vụ Đông xuân 2019 tại Nam Bộ đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính “Về việc: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo”.

2.4. Qui cách bao bì đóng gói:

- Gạo đóng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50,12 kg/bao.

- Bao dùng để đóng gạo là bao Polypropylen (PP) mới sản xuất, trắng, sạch, không có mùi lạ, không in mác nhãn, không chắp vá ghép nối, không có lỗ thủng và bỏ sợi hoặc thưa sợi từng đoạn và dùng thống nhất một loại vỏ bao có cùng màu trắng và trọng lượng bì cho cả lô hàng, miệng bao được khâu 2 đường bằng máy cách nhau 01cm đảm bảo chắc bền trong bốc xếp và vận chuyển không bị đổ vỡ. Khối lượng một vỏ bao (120 ± 10)gam. Quy cách vỏ bao: chiều dài 900mm (±50), chiều rộng 600mm (±10).

3. Giá gói thầu:

Dự kiến giá gói thầu: Giá gói thầu được xác định như sau:

          - Đơn giá: 13.000đ/1tấn (bằng chữ: Mười ba nghìn đồng trên một tấn)

 - Tổng giá trị gói thầu: 8.500 tấn x 13.000,đ = 110.500.000,đ (bằng chữ: Một trăm mười triệu, năm trăm nghìn  đồng chẵn). Giá đã bao gồm thuế theo luật định và các chi phí khác có liên quan.  

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

          Áp dụng khoản 2 điều 57 và điều 59 của nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ.

          - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

 5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

 - Thời gian thông báo mời thầu: từ ngày 15/3/2019.

 - Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: từ 08h00 ngày 18/3/2019 đến trước 09h00 ngày 21/3/2019.

- Thời gian đóng thầu: 9h00 phút ngày 21/3/2019.

- Thời gian mở, đánh giá hồ sơ đề xuất báo giá: 10h00 ngày 21/3/2019.

6. Loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Loại hợp đồng:  Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong suốt quá trình thực hiện.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày nhập gạo cho đến khi kết thúc đợt nhập 8.500 tấn gạo năm 2019. Các tin đã đưa ngày: