Cục DTNN khu vực Bắc Thái thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Kiểm định và hiệu chuẩn máy đo độ ẩm lương thực phục vụ công tác nhập, xuất và bảo quản hàng hóa năm 2019

(12/03/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan : Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái.

- Địa chỉ: Số 63, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 0208.3857848;     Fax: 0208.3857849.

2. Tên dự án: Kiểm định và hiệu chuẩn máy đo độ ẩm lương thực phục vụ công tác nhập, xuất và bảo quản hàng hóa năm 2019.

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1: Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ nhà nước

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đ)

Giá trúng thầu

(đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa trọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Kiểm định và hiệu chuẩn máy đo độ ẩm lương thực phục vụ công tác nhập, xuất và bảo quản hàng hóa năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

35.000.000 đ (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng chẵn.)

35.000.000 đ (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng chẵn.)

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ nhà nước

Quyết định số: 33/QĐ-CDTBT của Cục DTNN khu vực Bắc Thái ngày 08/3/2019.

Hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 2. Nhà thầu không trúng thầu:

- Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

-  Công ty cổ phần khoa học công nghệ Thái Sơn

Lý do không trúng thầu: Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá gói thầu và cao hơn giá dự thầu của nhà thầu trúng thầu

 Các tin đã đưa ngày: