Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thẩm định giá vật liệu xây dựng công trình: Nâng cấp kho lương thực Dung Quất

(18/12/2018)

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256. 3826441         ;  Fax: 0256.3827526

2. Tên gói thầu: Thẩm định giá vật liệu xây dựng công trình: Nâng cấp kho lương thực Dung Quất, Quảng Ngãi.

 

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức LCNT

Giá gói thầu

 (Đồng)

Giá trúng thầu

(Đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thẩm định giá vật liệu xây dựng công trình: Nâng cấp kho lương thực Dung Quất, Quảng Ngãi.

Chỉ định thầu rút gọn

3.300.000

3.300.000

Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Trung

Quyết định số                                                                      480/QĐ-

CDTNB ngày 14/12/2018

Hợp đồng trọn gói

10 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: