Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua bảo hiểm xe cơ giới (biển số 65E – 0561)

(19/12/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3883441     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên gói thầu: Mua bảo hiểm xe cơ giới (biển số 65E – 0561).

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 347/QĐ-CDTTNB ngày 18/12/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua bảo hiểm xe cơ giới (biển số 65E – 0561).

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

5. Tổng mức đầu tư: 12.528.400 đồng

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

 

 

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm phụ phí và thuế GTGT)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

Mua bảo hiểm xe cơ giới (biển số 65E – 0561)

12.528.400

Ngân sách Nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn (theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/

NĐ-CP)

 

Tháng 12/2018

Trọn gói

12 tháng kể 00 giờ 00, ngày 06/01/2019 đến 00 giờ 00, ngày 06/01/2020

Tổng giá gói thầu

 

12.528.400

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: