Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua vật tư, thiết bị nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

(19/12/2018)

1. Tên dự án: Mua vật tư, thiết bị nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

2. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01: mua 10 bộ xuồng cao tốc loại DT3 nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng.

- Gói thầu số 02: mua 10 bộ xuồng cao tốc loại DT3 nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ.

 3. Số thông báo mời thầu:

- Gói thầu số 01: số 20180854960 - 00 ngày 24/8/2018.

- Gói thầu số 02: số 20180854969 - 00 ngày 24/8/2018.

4. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 01: 20.378.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT).

- Gói thầu số 02: 20.378.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT).

5. Giá trúng thầu: Không.

6. Nhà thầu trúng thầu: Không có nhà thầu nào trúng thầu do tất cả các Hồ sơ dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 895/QĐ-TCDT ngày 13/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua 20 bộ xuồng cao tốc loại DT3 nhập kho nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018./.Các tin đã đưa ngày: