Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. HCM thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, cải tạo kho chứa dụng cụ bảo quản kho Dự trữ Long An

(04/12/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. HCM

- Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh

- Điện thoại: 028 35512584   - 0280 35512577

2. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo kho chứa dụng cụ bảo quản kho Dự trữ Long An

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số         /QĐ-CDTHCM  ngày 29/11/2018 của Cục trưởng Cục DTNN KV TP. HCM

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. HCM                       

5. Tổng mức đầu tư: 175.988.000 đồng.

 

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

Stt

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cải tạo sửa chữa

164.788.000

NSNN

 

Chỉ định thầu rút gọn

-

Tháng 11/2018

Trọn gói

24 ngày

Tổng giá các gói thầu

164.788.000

 

 Các tin đã đưa ngày: