Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp, lắp đặt cửa sổ nhựa lõi thép trụ sở làm việc

(04/12/2018)

1.  Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt cửa sổ nhựa lõi thép trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

2.     Số thông báo mời thầu: Số 646/CDTHLS - TCKT ngày 19/11/2018.

3.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Giá gói thầu: 266.400.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).         

Giá trúng thầu: 264.920.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Cường Hà Việt Trì.

(Địa chỉ : Tổ 13, khu Liên Minh, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 326/QĐ-CDTHLS ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.Các tin đã đưa ngày: