Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu làm mái tôn nhà văn phòng chi cục

(04/12/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường.

- Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3838.124  Fax: 0211. 3779.443

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu làm mái tôn nhà văn phòng chi cục Dự trữ Nhà nước vĩnh Tường.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Lựa chọn nhà thầu làm mái tôn nhà văn phòng chi cục Dự trữ Nhà nước vĩnh Tường

Chỉ định thầu rút gọn

49.385.000

49.385.000

Ông Lê Minh Hợp

Quyết định phê duyệt số 150/QĐ-CCDTVT ngày 03/12/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày 04/12/2018 đến hết ngày 14/12/2018

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Công ty TNHH cơ khí Mạnh Luân – Địa chỉ: TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Bà: Phạm Thị Thịnh – Địa chỉ: Khu phố 1 - TT Hương Canh – H.Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

 Các tin đã đưa ngày: