Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc vác xuất gạo DTQG hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại các huyện nghèo của tỉnh Hà Giang đợt 2 năm 2018

(04/12/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 184 - Đường Trần Phú - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3869.660  Fax: 0211. 3548.036

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc vác xuất gạo DTQG hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại các huyện nghèo của tỉnh Hà Giang đợt 2 năm 2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc vác xuất gạo DTQG hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại các huyện nghèo của tỉnh Hà Giang đợt 2 năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

82.650.000

82.650.000

Bà Nguyễn Thị Tám

Quyết định phê duyệt kết quả số 50/QĐ-CCDTVP ngày 03/12/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Hợp đồng trọn gói, có đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 25/12/2018.

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng các phần thầu:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Địa chỉ: P.Trưng Trắc – TP.Phúc Yên – T.Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Ông Lê Minh Hợp – Địa chỉ: Thượng Trưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

 Các tin đã đưa ngày: