Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm tài sản phục vụ cho hoạt động quản lý của đơn vị năm 2018

(04/12/2018)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 02923.883441     - Fax: 02923.824497.

1. Tên dự toán mua sắm: Tài sản phục vụ cho hoạt động quản lý của đơn vị năm 2018.

2. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ cho hoạt động quản lý của đơn vị năm 2018.

3. Số thông báo mời thầu: 20181164519-00 mạng đấu thầu quốc gia.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (Quy trình theo điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

5. Giá gói thầu: 199.980.000 đồng.

6. Giá trúng thầu: 199.980.000 đồng

7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thanh Tú.

8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 20/12/2018.

10. Quyết định phê duyệt: Số 332/QĐ-CDTTNB ngày 04/12/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản phục vụ cho hoạt động quản lý của đơn vị năm 2018.

11. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá trúng thầu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tủ hồ sơ

Tủ hồ sơ gỗ căm se 06  ngăn

(D145cmxR45cmxC200cm)

Việt Nam

199.980.000 đồng

 

 Các tin đã đưa ngày: