Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo hệ thống cửa lưới chống chim chuột kho vật tư điểm kho Trâm Vàng

(05/12/2018)

  1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.
  • Điện thoại: 0274. 3844492 - Fax: 0274. 3844497.
    1. Tên công trình: Cải tạo hệ thống cửa lưới chống chim chuột kho vật tư điểm kho Trâm Vàng.
    2. Kính đề nghị Báo đấu thầu, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VN đồng)

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Gói thầu số 1: Thi công cải tạo cửa lưới chống chim chuột

Chỉ định thầu rút gọn

159.000.000 đồng

159.000.000 (đã bao gồm thuế GTGT)

Công ty Cổ phần An Minh

Trọn gói

12 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số   238/QĐ-CDTĐNB ngày 28/11/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

2

 

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn

5.400.000 đồng

5.400.000 (đã bao gồm thuế GTGT)

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Đinh Hoàng

Trọn gói

Phù hợp với thời gian thi công của gói thầu số 1

 

Quyết định số       239/QĐ-CDTĐNB ngày 28/11/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 

 Các tin đã đưa ngày: