Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, cải tạo Kho Dự trữ Trà Nóc

(06/12/2018)

  • Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.
  • Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Công trình Sửa chữa, cải tạo Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo lớp sơn bảo vệ hệ thống cửa, xây bậc ngăn nước tràn vào các kho I2 I3 I4 K1, sửa chữa chân tường rào điểm kho Dự trữ Trà Nóc

Thi công Sửa chữa, cải tạo lớp sơn bảo vệ hệ thống cửa, xây bậc ngăn nước tràn vào các kho I2, I3, I4, K1, sửa chữa chân tường rào điểm kho Dự trữ Trà Nóc

 

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

270.225.979

270.225.979

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Đức Minh

Trọn gói

20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số       317/QĐ-CDTTNB ngày     30/11/2018  của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: