Cục DTNN khu vực Thái Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Xử lý chống mối tại 02 dãy kho A7, A8 Kho dự trữ Đồng Tu

(06/12/2018)

         A. Thông tin chung:

      1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

       - Địa chỉ: Số 73 phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo,TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

      - Điện thoại:  0227.3839433

 2. Tên gói thầu: Xử lý chống mối tại 02 dãy kho A7, A8 Kho dự trữ Đồng Tu – Chi cục DTNN Hưng Hà

       B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

S TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

( đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Xử lý chống mối tại 02 dãy kho A7, A8 Kho dự trữ Đồng Tu – Chi cục DTNN Hưng Hà

 

 

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

 

 

 

135.000.000

 

 

 

135.000.000

Công ty TNHH Kiểm soát dịch hại quốc tế

Số: /QĐ-CDTTHB                ngày 06/12/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá

20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

 Các tin đã đưa ngày: