Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá bán 68,28 tấn gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018

(07/12/2018)

       1.  Tên đơn vị được lựa chọn:

        - Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Địa chỉ: 22 Tố Hữu, TP. Huế.

        - Giá trúng chào giá: [14.180.000 đ + (2% chênh lệch giá bán so với giá khởi điểm)] x 90%.

        Mức giá trúng chào giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ (Theo quy định tại điều 3 khoản 2 của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính).

       - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

       - Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018.

       2. Tên đơn vị không được lựa chọn:

       - Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng.

Lý do: Công ty Cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Đà Nẵng không xếp hạng do Hồ sơ năng lực không đầy đủ; mức phí chào không đúng quy định tại phụ lục 1 Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

        3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

        - Thời gian: Vào lúc 8 giờ Ngày 10/12/2018.

        - Địa điểm: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, số 21 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.Các tin đã đưa ngày: