Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau học kỳ I năm học 2018-2019

(05/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3883117     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự toán: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau học kỳ I năm học 2018-2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 278/QĐ-CDTTNB ngày 05/11/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau học kỳ I năm học 2018-2019.

4. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

5. Tổng mức đầu tư: 428.576.231 đồng

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn

vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau học kỳ I năm học 2018-2019

 

 

428.576.231

Ngân sách Nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

 

Tháng 11/2018

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2018

 

Tổng giá trị gói thầu

428.576.231

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: