Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ bốc vác 610 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016

(05/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng

- Địa chỉ: Xã Nghĩa trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02283 871 201

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc vác 610 tấn thóc  ĐX nhập kho  năm  2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 31/QĐ-CCDTNH ngày 05/11/2018 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu ‟ Cung cấp dịch vụ bốc vác 610 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016” thuộc dự toán ‟Cung cấp dịch vụ bốc vác 610 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016.” do thủ trưởng đơn vị ký.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng

5. Tổng mức đầu tư: 51.240.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Gói thầu

Cung cấp dịch vụ bốc vác 610 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016.

51.240.000

 

NSNN – Phí nhập xuất năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 05/11/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 10/12/2018

            Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng kính mời các cá nhân, doanh nghiệp đủ điều kiện dự thầu đến đến đăng ký tham gia. Mọi chi tiết hồ sơ ứng thầu xin liên hê trực tiếp theo địa chỉ hoặc số điện thoại trên./.Các tin đã đưa ngày: