Chi cục Dự trữ Nhà nước Duy Tiên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp phục vụ xuất 360 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016

(06/11/2018)

- Địa chỉ: Tổ 7 – Phường Quang Trung – TP Phủ Lý – Hà Nam

- Điện thoại: 0226. 3851351.

1. Tên dự toán:Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp phục vụ xuất 360 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp phục vụ xuất 360 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016.

3. Giá gói thầu: 29.520.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi chín triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)

4. Giá trúng thầu:

Gói thầu: 29.520.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Nhà thầu trúng thầu:

Gói thầu: Công ty TNHH xây dựng và phát triển Linh Trang. Địa chỉ: Thôn Bách Tính – xã Nam Hồng – huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:Từ khi hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số19/QĐ-CCDTLN ngày 06/11/2018 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp phục vụ xuất 360 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn./.Các tin đã đưa ngày: