Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp kho lương thực Dung Quất, Quảng Ngãi

(05/11/2018)

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp kho lương thực Dung Quất, Quảng Ngãi

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Chỉ định thầu rút gọn

181.228.000

181.228.000

Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư xây dựng Việt Nam

Quyết định số                                        433/QĐ-CDTNB   ngày 31/10/2018

Trọn gói

30 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: