Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn đơn vị vận chuyển 1.384,633 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lào Cai học kỳ I năm học 2018 – 2019 (đợt 2)

(05/11/2018)

A. Thông tin chung:

- Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

- Địa chỉ: Số 186 - Đường Quang Trung - TP Tuyên Quang -Tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại : 02073.874.968  - Fax: 02073.874.959

 

B. Nội dung đăng tải: 

 

STT

Nội dung công việc

Hình thức lựa chọn đơn vị vận chuyển

Giá dự toán

(Đồng)

Giá trong đơn chào giá

Nguồn vốn

Đơn vị được lựa chọn

Hình thức hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Lựa chọn đơn vị vận chuyển 1.384,633 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lào Cai học kỳ I năm học 2018 – 2019 (đợt 2)

Chỉ định trực tiếp

1.194.740.000

1.187.053.000

Ngân sách nhà nước

Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang

Hợp đồng trọn gói

Quyết định số 290/QĐ-CDTHLS ngày 05/11/2018 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn

Từ ngày HĐ có hiệu lực đến hết ngày 16/11/2018

 Các tin đã đưa ngày: