Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Giám sát thi công gói thầu số 1 và gói thầu số 2 công trình Cải tạo nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất

(02/11/2018)

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Giám sát thi công gói thầu số 1 và gói thầu số 2 công trình Cải tạo nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Số 5: Giám sát thi công gói thầu số 1 và gói thầu số 2.

Chỉ định thầu

366.618.000

364.504.000

LD công ty TNHH TK và XD Vạn Tường và công ty TNHH Kiểu Việt

Quyết định số                                       

437/QĐ-CDTNB   ngày 31/10/2018

Trọn gói

270 ngày (Kể từ ngày ký kết hợp đồng)

 Các tin đã đưa ngày: