Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư

(02/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên gói thầu: Mua giá kê đa năng phục vụ bảo quản mặt hàng vật tư cứu hộ, cứu nạn

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua giá kê đa năng phục vụ bảo quản mặt hàng vật tư cứu hộ, cứu nạn

448.800.000 đồng

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Tháng 11 năm 2018

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: