Chi cục Dự trữ Nhà nước Duy Tiên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp phục vụ xuất 360 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016

(02/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Duy Tiên

- Địa chỉ: Tổ 7 – Phường Quang Trung – Phủ Lý – Hà Nam.

- Điện thoại: 0226 851351

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp phục vụ xuất 360 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 18/QĐ-CCDTDT ngày 02/11/2018 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu

 ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 360 tấn thóc xuất kho năm 2018” thuộc dự toán ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 360 tấn thóc xuất kho năm 2018” do Chi Cục trưởng ký.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Duy Tiên

5. Tổng mức đầu tư: 29.520.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

01

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp phục vụ xuất 360 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016

29.520.000

 

NSNN – Phí xuất năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 02/11/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 10/12/2018

 Các tin đã đưa ngày: