Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho sau khi xuất 1.600 tấn thóc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

(02/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn.

- Địa chỉ: xã Điện Thắng Nam – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0235-3869149.

- Fax: 0235-3869480.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho sau khi xuất 1.600 tấn thóc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ kho sau khi xuất 1.600 tấn thóc  chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

136.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và thực hiện công việc tại các kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn

136.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế theo luật định và thực hiện công việc tại các kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn

Hộ kinh doanh Cửa hàng Ngọc Sơn.

Địa chỉ: Cẩm Văn Nam – Điện Hồng – Điện Bàn – Quảng Nam.

Quyết định số 36/QĐ-CCDTĐB ngày   02/11/2018 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn.

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày hết hạn hợp đồng mua bán, phụ lục hợp đồng của Cục DTNN khu vực Đà Nẵng.

 Các tin đã đưa ngày: