Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia

(01/11/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên.

- Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm – huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253 874 127

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định  phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

99.350.000

99.350.000

Tổ công nhân bốc xếp xã Minh Tân

Quyết định phê duyệt số 27/QĐ-CCDTTN ngày 30/10/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày ký hợp đồng đến trước ngày 20/11/2018

 Các tin đã đưa ngày: