Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 360 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2016 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2018

(01/11/2018)

        A. Thông tin chung:

          1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

          - Địa chỉ: Xã Mai Sơn - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình.

          - Điện thoại: 02293.869295.

          2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 360 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2016 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2018.

          3. Các căn cứ:

- Quyết định số: 37/QĐ-CDTHNN ngày 18/01/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch DTQG năm 2018.

- Quyết định số: 16/QĐ-CCDTYM ngày 29/10/2018 của Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 360 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2016 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2018.

          B. Nội dung thông báo:

 

S

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu

tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 360 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2016 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2018.

29.520.000

NSNN - Phí xuất năm 2018

Chỉ

 định

thầu

 rút

 gọn

01/11/2018

Hợp đồng

trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến chậm nhất  trước ngày 10/12/2018

Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô kính mời các cá nhân, doanh nghiệp đủ điều kiện dự thầu đến đăng ký tham gia. Mọi chi tiết hồ sơ ứng thầu xin liên hệ trực tiếp theo địa chỉ hoặc số điện thoại trên./.Các tin đã đưa ngày: