Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển 619,425 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019

(01/11/2018)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Số 07 Xuân Đán 1, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3714551, fax: 0236.3746413.

1. Tên dự án: Thực hiện chính sách an sinh xã hội

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển 619,425 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019.

3. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Lựa chọn đơn vị vận chuyển 619,425 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019.

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

225.198.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu, một trăm chín mươi tám ngàn đồng)

Giá gói thầu đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan

225.198.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu, một trăm chín mươi tám ngàn đồng)

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan

Công ty Cổ phần LOGISTICS PORTSERCO

Địa chỉ: số 59 Ba Đình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Quyết định số                  400/QĐ-CDTĐN ngày 30/10/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2018

 

 Các tin đã đưa ngày: