Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu lựa chọn đơn vị cải tạo ao kho dự trữ Hỗ

(31/10/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Địa chỉ: Số 268 Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3871804

- Fax:                                                                 Email:

2. Tên gói thầu: lựa chọn đơn vị cải tạo ao kho dự trữ Hỗ

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên các phần thầu của gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá của gói thầu (đồng)(1)

Giá trúng thầu (đồng)(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Gói thầu lựa chọn đơn vị cải tạo ao kho dự trữ Hỗ

Chỉ định thầu rút gọn

96.703.000 đồng

96.703.000 đồng

Công ty TNHH XNK TM&DV Bitumen Hải Phòng

Quyết định số: 51/QĐ-CCDTKA ngày 29/10/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Tháng 10,11/2018

 Các tin đã đưa ngày: