Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu diệt và phòng mối xâm hại tại Kho Dự trữ Neo- Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thanh

(29/10/2018)

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

- Điện thoại/Fax: 02203.890.600 – 02203.890.870

- Mã số thuế: 0100787888-007

Tổ chức lựa chọn nhà thầu xử lý diệt và phòng mối theo Quyết định số 472/QĐ-CDTHH ngày 26/10/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xử lý diệt và phòng mối xâm hại tại Kho Dự trữ Neo, Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thanh.

2. Tên gói thầu: Xử lý diệt và phòng mối xâm hại tại Kho Dự trữ Neo - Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thanh.  

3. Giá gói thầu: 89.619.200 đồng.

(Bằng chữ: Tám mươi chín triệu sáu trăm mười chín nghìn hai trăm đồng)

Giá gói thầu đã bao gồm các chi phí về vật tư, thiết bị, nhân công, quản lý khác và thuế VAT.

4. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí bảo quản, ngân sách nhà nước cấp năm 2018.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian gửi thư mời: Ngày 29/10/2018.

- Thời gian tiếp nhận thư nhận thầu: Từ ngày 29/10/2018 đến trước 8h ngày 05/11/2018 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian thương thảo hợp đồng: 14h ngày 07/11/2018.

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký kết hợp đồng: Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 12/11/2018.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.Các tin đã đưa ngày: