Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp phục vụ xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I năm học 2018 - 2019

(29/10/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân

- Địa chỉ: Xã Đức Lý – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 0226. 3879755

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I năm học 2018 - 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 19/QĐ-CCDTNNLN ngày 25/10/2018 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu

 ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I năm học 2018 - 2019” thuộc dự toán ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất kho năm 2018” do Chi Cục trưởng ký.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân

5. Tổng mức đầu tư: 36.900.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

01

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 450 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học tỉnh Lai  Châu học kỳ I năm 2018 -2019

36.900.000

 

NSNN – Phí xuất năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 25/10/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/11/2018

 Các tin đã đưa ngày: