Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Hậu Giang học kỳ I năm học 2018-2019

(30/10/2018)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 0292.3883116     - Fax: 0292.3824497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

 

Tên dự toán mua sắm

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

 

 

 

 

 

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Hậu Giang học kỳ I năm học 2018-2019

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Hậu Giang học kỳ I năm học 2018-2019

 

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

6.201.000

6.201.000

Công ty TNHH MTV vận tải và bốc dỡ hàng hóa Hiệp Thanh

Theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 14/11/2018

Quyết định số 274/QĐ-CDTTNB

ngày 24/10/2018

 Các tin đã đưa ngày: