Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu xay xát, gia công, chế biến thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm để xuất cho tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ cứu đói nhân dân do hạn hán năm 2018

(30/10/2018)

A. Thông tin chung:

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu - TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3889289. Fax: 0258.3889239.

- E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Trang thông tin Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội

dung sau:

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

  Định mức

 thu hồi gạo

Đề xuất của

nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt kết quả

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

Lựa chọn đơn vị xay xát, gia công, chế biến thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm để xuất cho tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ cứu đói nhân dân do hạn hán năm 2018

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

- Tỷ lệ gạo thu hồi 64%, loại gạo 20% tấm.

- Nhà thầu nhận xay xát, gia công, chế biến thóc thành gạo cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ được khấu trừ các chi phí sau: Chi phí gia công chế biến, kiểm tra, kiểm nghiệm, vận chuyển thóc từ kho dự trữ quốc gia về cơ sở xay xát, bao bì đựng gạo, bốc xếp gạo thành phẩm lên phương tiện bên nhận gạo tại cửa kho của cơ sở xay xát và các chi phí có liên quan (Các chi phí lấy từ nguồn phụ phẩm sau khi gia công, chế biến thóc thành gạo gồm: Tấm, cám, trấu.....).

- Riêng chi phí bốc xếp thóc tại cửa kho dự trữ lên phương tiện của nhà thầu để xay xát, gia công, chế biến do Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận chịu trách nhiệm thanh toán.

- Tỷ lệ gạo thu hồi 64%, loại gạo 20% tấm.

- Nhà thầu nhận xay xát, gia công, chế biến thóc thành gạo cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ được khấu trừ các chi phí sau: Chi phí gia công chế biến, kiểm tra, kiểm nghiệm, vận chuyển thóc từ kho dự trữ quốc gia về cơ sở xay xát, bao bì đựng gạo, bốc xếp gạo thành phẩm lên phương tiện bên nhận gạo tại cửa kho của cơ sở xay xát và các chi phí có liên quan (Các chi phí lấy từ nguồn phụ phẩm sau khi gia công, chế biến thóc thành gạo gồm: Tấm, cám, trấu.....).

- Riêng chi phí bốc xếp thóc tại cửa kho dự trữ lên phương tiện của nhà thầu để xay xát, gia công, chế biến do Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận chịu trách

nhiệm thanh toán.

* Phần thầu số 01: Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Sơn Dũng;

- Địa chỉ: thôn Hoài Trung, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

 

* Phần thầu số 02: Hộ kinh doanh Cà Đú;

- Địa chỉ: thôn Lương Cách, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

 

 

Quyết  định số 272/QĐ-CDTNTB

ngày 27/10/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

 

 

Hợp đồng trọn gói

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 06/11/2018

 Các tin đã đưa ngày: