Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho sau khi xuất 1.600 tấn thóc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

(26/10/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn.

- Địa chỉ: xã Điện Thắng Nam – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0235-3869480.

- Fax: 0235-3869480.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số  /QĐ-CCDTĐB ngày 26/10/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn: “Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho sau khi xuất 1.600 tấn thóc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018”;

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho sau khi xuất 1.600 tấn thóc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

136.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và thực hiện công việc tại các kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn

 

Kinh phí xuất -Ngân sách nhà nước giao năm 2018.

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

Từ ngày 30/10/2018

Trọn gói.

Từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày hết hạn hợp đồng mua bán, phụ lục hợp đồng của Cục DTNN khu vực Đà Nẵng

 Các tin đã đưa ngày: