Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cải tạo ao kho dự trữ Hỗ

(26/10/2018)

- Tên gói thầu: Cải tạo ao kho dự trữ hỗ;

- Giá gói thầu: 96.703.000 đồng;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (Theo quy trình CĐT rút gọn);

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2018;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 10/11/2018.

 Các tin đã đưa ngày: