Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An thông báo mời chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.600 tấn thóc xuất bán kế hoạch năm 2018

(26/10/2018)

- Tên Bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Tên gói thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ  bốc xếp 1.600 tấn thóc xuất bán kế hoạch năm 2018.

 - Tên dự án: Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ  bốc xếp 1.600 tấn thóc xuất bán kế hoạch năm 2018.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn (trong nước)

- Giá gói thầu: 168.000.000 đồng ( Một trăm sáu mươi tám triệu đồng)

- Thời gian chuẩn bị báo giá: từ 8h00 ngày 25/10/2018 đến trước 9 giờ 00 ngày 31/10/2018.

- Thời hạn nộp báo giá: Chậm nhất trước 9 giờ 00 ngày 31/10/2018

- Thời gian, địa điểm mở báo giá: 10h00 ngày 31/10/2018 tại văn phòng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Kiến An, Số 268 đường 351, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ nộp báo giá: văn phòng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Kiến An, Số 268 đường 351, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.Các tin đã đưa ngày: