Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm

(26/10/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên.

- Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm – huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253 874 127

- Quyết định số 26/QĐ-CCDTTN ngày 15/10/2018 của Chi cục trưởng Chi cục - Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên về việc danh mục dự toán và kế hoạch đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;

- Người ký quyết định: Ông Trần Mạnh Hùng - Chi cục trưởng

2. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ nhà nước Thủy Nguyên

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Giá gói thầu(giá tạm tính đã bao gồm VAT)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

99.350.000

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia của cộng đồng theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

 

Tháng 10/2018

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày ký hợp đồng đến trước ngày 20/11/2018

 Các tin đã đưa ngày: