Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Nâng cáp kho lương thực Dung Quất, Quảng Ngãi.

(26/10/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 0256. 3822602; 0256.3812906.           Fax: 0256.3827526

2. Tên công trình: Nâng cấp kho lương thực Dung Quất, Quảng Ngãi;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 431/QĐ-CDTNB, ngày 26/10/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp kho lương thực Dung Quất, Quảng Ngãi;

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

181.228.000

NSNN và các nguồn phí khác

Chỉ định thầu rút gọn

15 ngày

Trọn gói

30 ngày

2

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán công trình

73.709.000

NSNN và các nguồn phí khác

Chỉ định thầu rút gọn

15 ngày

Trọn gói

20 ngày

3

Thẩm định giá

15.000.000

NSNN và các nguồn phí khác

Chỉ định thầu rút gọn

15 ngày

Trọn gói

20 ngày

 Các tin đã đưa ngày: