Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo bán thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2016 thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018

(26/10/2018)

THÔNG BÁO BÁN THÓC

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng tổ chức bán thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2016 thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018:

1. Số lượng: 3.100 tấn thóc tẻ, nhập kho vụ Đông xuân 2016.

2. Địa điểm xuất kho:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: 1.600 tấn.

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam: 1.500 tấn

3. Phương thức bán: Bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

4. Giá bán: 6.150 đ/kg (Sáu nghìn một trăm năm mươi đồng một kilogram); giá không có thuế giá trị gia tăng, thóc đổ rời, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

5. Thời gian nhận đăng ký mua: từ ngày 25/10/2018 đến ngày 28/10/2018 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian mở cửa kho xuất bán: từ ngày 29/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thóc xin liên hệ: phòng KH&QLHDT, điện thoại 0236-3714551, fax: 0236-3813082.Các tin đã đưa ngày: