Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu xay xát, gia công, chế biến thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm để xuất cho tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ cứu đói nhân dân do hạn hán năm 2018

(26/10/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu - phường Vĩnh Nguyên - TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự án: Lựa chọn đơn vị xay xát, gia công, chế biến thóc DTQG thành gạo 20% tấm.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 268/QĐ-CDTNTB ngày 25/10/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lựa chọn đơn vị xay xát, gia công, chế biến thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm để xuất cho tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ cứu đói nhân dân do hạn hán năm 2018.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

S

T

T

Tên

gói thầu

Chi phí xay xát, gia công, chế biến

thóc thành gạo 20% tấm

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Lựa chọn đơn vị xay xát, gia công, chế biến thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm để xuất cho tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ cứu đói nhân dân do hạn hán năm 2018

- Nhà thầu nhận xay xát, gia công, chế biến thóc thành gạo cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ được khấu trừ các chi phí sau: Chi phí gia công chế biến, kiểm tra, kiểm nghiệm, vận chuyển thóc từ kho dự trữ quốc gia về cơ sở xay xát, bao bì đựng gạo, bốc xếp gạo thành phẩm lên phương tiện bên nhận gạo tại cửa kho của cơ sở xay xát và các chi phí có liên quan (Các chi phí lấy từ nguồn phụ phẩm sau khi xay xát, gia công, chế biến thóc thành gạo gồm: Tấm, cám, trấu.....).

- Riêng chi phí bốc xếp thóc tại cửa kho dự trữ lên phương tiện của nhà thầu để xay xát, gia công, chế biến do Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận chịu trách nhiệm thanh toán.

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Tháng 10/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 04/11/2018

 Các tin đã đưa ngày: