Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua tủ lưu trữ hồ sơ bảo quản năm 2018”

(26/10/2018)

THÔNG BÁO

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua tủ lưu trữ hồ sơ bảo quản năm 2018”, như sau:

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714172.

- Fax: 0236-3746413.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số       /QĐ-CDTĐN ngày   /10/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng “V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua tủ lưu trữ hồ sơ bảo quản năm 2018”;

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Mua tủ lưu trữ hồ sơ bảo quản năm 2018

 

 47.150.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng).

Tổng giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 10% và tất cả các chi phí có liên quan, giao hàng tại Văn phòng Cục và các CC DTNN trực thuộc.

Kinh phí bảo quản -Ngân sách nhà nước năm 2018

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian đăng tải bản yêu cầu báo giá: ngày 29/10/2018, trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn .

- Thời hạn đóng thầu/mở thầu: 15h00 ngày 02/11/2018, trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn .

 

Trọn gói không thay đổi giá trong suốt quá trình thực. hiện.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: