Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên thông báo mời chào hàng chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp 915 tấn thóc xuất kho năm 2018

(25/10/2018)

 - Tên Bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên

 - Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp 915 tấn thóc xuất kho năm 2018

 - Tên dự án: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp 915 tấn thóc xuất kho năm 2018

          - Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước

         - Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn (trong nước)

 - Giá gói thầu: 96.075.000 đồng ( Chín mươi sáu triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

         - Thời gian chuẩn bị báo giá: từ 8h00 ngày 26/10/2018 đến trước 9giờ 00 ngày 29/10/2018.

         - Thời hạn nộp báo giá: Chậm nhất trước 9 giờ 00 ngày 29/10/2018 (trong giờ hành chính).

        - Thời gian, địa điểm mở báo giá: 10h00 ngày 29/10/2018 tại văn phòng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên số 123 Đông Thái, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

        - Địa chỉ nộp báo giá: văn phòng Chi Cục Dự trữ Nhà nước  Vĩnh Tiên, số 123 Đông Thái, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.Các tin đã đưa ngày: