Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu chọn đơn vị vận tải vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018-2019 tại tỉnh Đắk Nông

(25/10/2018)

Tên đơn vị mời báo giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên

Địa chỉ: Số 32 Lê Thị Hồng Gấm, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3951 406; Fax: 0262 3951 403.

Kết quả lựa chọn đơn vị vận tải:

Nội dung

Hình thức lựa chọn đơn vị vận tải

Giá dự toán

(đồng)

Giá trị hợp đồng

(đồng)

Đơn vị vận tải được lựa chọn

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Lựa chọn đơn vị vận tải vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018-2019 tại tỉnh Đắk Nông

Chỉ định trực tiếp theo Thông tư 211/2013/TT-BTC

 

57.811.660

 

57.811.660

Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước       

 

Theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 05/11/2018.

Quyết định số 216/QĐ-CDTNTN ngày 24/10/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên

 

 Các tin đã đưa ngày: