Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp giá kê đa năng phục vụ công tác bảo quản phao áo nhập kho năm 2018

(23/05/2018)

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

- Điện thoại/Fax: 02203.890.600 – 02203.890.870

- Mã số thuế: 0100787888-007

        2. Tên gói thầu: Cung cấp giá kê đa năng phục vụ công tác bảo quản phao áo nhập kho năm 2018. 

3. Giá gói thầu: 188.650.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng)

Giá trên là giá tối đa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt đến địa điểm của bên nhận.

4. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên ngân sách nhà nước cấp năm 2018.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 8h ngày 31/5/2018 đến trước thời điểm đóng thầu 8h ngày 27/6/2018 (Trong giờ hành chính)

- Thời gian chuẩn bị và nộp báo giá: Đến trước 8h ngày 27/6/2018

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ 9h ngày 27/6/2018.

- Thời gian thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: 8h ngày 28/6/2018.

- Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 28/6/2018.

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký kết hợp đồng: Từ ngày 29/6/2018 đến ngày 5/7/2018.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng rất mong được sự hợp tác của  quý khách, xin trân trọng cám ơn./.Các tin đã đưa ngày: