Cục dự trữ nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo hủy gói thầu cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(14/06/2018)

Cục dự trữ nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo đến các nhà thầu tham dự thầu kết quả đấu thầu cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho năm 2018 như sau:

1. Hủy thầu đối với gói thầu cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

-         Lý do: Tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng được yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (Giá dự thầu của nhà thầu cao hơn giá phần thầu quy định, sau khi chào lại giá không có nhà thầu nào tham dự chào lại giá).

-         Gồm các nhà thầu có tên sau:

STT

Tên Nhà thầu tham dự thầu

Tham gia dự thầu phần thầu số

1

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh

Số 01; 02

2

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh

Số 01; 02

3

Công ty TNHH Phát Tài

Số 04

                   2. Đề nghị các nhà thầu liên hệ để xử lý giải tỏa Bảo đảm dự thầu theo đúng quy định.

                    Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên kính thông báo./.Các tin đã đưa ngày: