Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua khí Nitơ bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2018

(14/06/2018)

         A. Thông tin chung:

      1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

       - Địa chỉ: Số 73 phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo,TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

      - Điện thoại:  0227.3839433

 2. Tên gói thầu:  Mua khí Nitơ bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2018

 

       B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

( đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua khí Nitơ bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2018

 

 

Cháo hàng cạnh tranh rút gọn

 

 

 

130.000.000

 

 

 

130.000.000

Công ty TNHH thương mại khí công nghiệp Việt Anh

Số:   /QĐ-CDTTHB                ngày 14/6/2018 của Cục DTNN khu vực Thái Bình

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá

150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: